Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako radioaktivni otpad, iskorištene izvore, odnosno istrošeno nuklearno gorivo ne zbrinjava na propisan način suprotno čl. 49. st. 3. podst. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 49. st. 3. podst. 1. Zakona navodi se:
"Prouzročitelj radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, odnosno istrošenog nuklearnog goriva mora osigurati da se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!