Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zaobilaženje primjene gornje granice međubankovne naknade - druge osobe (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se osoba ako sudjeluje u zaobilaženju primjene gornje granice međubankovne naknade iz čl. 3. st. 1. ili čl. 4. Uredbe (EU) br. 751/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (dalje; Uredbe (EU) br. 751/2015), čime postupa protivno članku 5. Uredbe (EU) 2015/751.
U čl. 5. Uredbe (EU) br. 2015/751 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: