Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zahtjev PPU primatelja prema PPU prenositelju (računi za plaćanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako kao PPU primatelj u roku od dva radna dana od primitka punomoći za prebacivanje ne zatraži od PPU prenositelja da izvrši sve radnje iz čl. 14. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu koje su predviđene u punomoći potrošača.
U čl. 14. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!