Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zahtjev PPU primatelja prema PPU prenositelju (računi za plaćanje)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako kao PPU primatelj u roku od dva radna dana od primitka punomoći za prebacivanje ne zatraži od PPU prenositelja da izvrši sve radnje iz čl. 14. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu koje su predviđene u punomoći potrošača.
U čl. 14. Zakona navodi se: