Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana zaustavljanja ili parkiranja vozila (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ili druga osoba ako postupi suprotno odredbama čl. 78. st. 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 78. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!