Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana reklamiranja pribora za pušenje (predmeti opće uporabe)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba kao subjekt u poslovanju s predmetima opće uporabe ako reklamira pribor za pušenje protivno odredbi čl. 9. st. 3. Zakona o predmetima opće uporabe. 

U čl. 9. st. 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: