Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u iznosu koji prelazi stanje na osnovnom računu

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako kao kreditna institucija protivno čl. 22. st. 12. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu omogući raspolaganje novčanim sredstvima putem platnih instrumenata koji su povezani s osnovnim računom potrošača u iznosu koji prelazi stanje na tom računu.
U čl. 22. st. 12. Zakona navodi se: