Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana poduzimanja određenih radnji za vrijeme kretanja vozila (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba ako postupi suprotno odredbi čl. 164. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dalje; Zakona), a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako prevozi osobu suprotno odredbama čl. 164. st. 1. Zakona ili ako za više od 10 km na sat prekorači brzinu u slučajevima iz čl. 164. st. 2. Zakona bez obzira na dopuštenu ili prometnim znakom ograničenu brzinu.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!