Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana odbijanja ponude za sklapanje ugovora o osiguranju u prometu

Novčanom kaznom kaznit će za prekršaj društvo za osiguranje ako odbije ponudu za sklapanje ugovora o osiguranju protivno odredbi čl. 8. st. 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

U čl. 8. st. 2. Zakona navodi se:

"Društvo za osiguranje ne može odbiti ponudu za sklapanje ugovora o osiguranju ako ponuditelj prihvaća uvjete pod kojima društvo za osiguranje provodi tu vrstu osiguranja."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!