Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana neovlaštenog zauzimanja šuma i šumskoga zemljišta u vlasništvu RH

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Trgovačko društvo ili druga pravna osoba ukoliko počini ili dopusti neovlašteno zauzimanje šuma ili šumskoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske suprotno čl. 54. Zakona o šumama.

U čl. 54. Zakona navodi se:

"Zabranjeno je i kažnjivo neovlašteno zauzimanje šume i šumskoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske."

Područje kazna: