Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana korištenja ribarskog plovila Unije koje nije upisano u ICCAT-ov registar (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi ribarsko plovilo Unije koje nije upisano u ICCAT-ov registar, lovi, zadržava na plovilu, prekrcava, prevozi, prebacuje, prerađuje ili iskrcava plavoperajnu tunu protivno čl. 22. st. 1. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: