Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana korištenja povlačnih mreža koća unutar 1,5 morske milje od obale (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi povlačne mreže koće unutar 1,5 nautičke milje od obale protivno čl. 13. st. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 te upotrebu dredža koje se povlače brodom i hidrauličnih dredža protivno čl. 12 . st. 1. t. 1., 2., i 6.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: