Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana držanja u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea (zaštita životinja)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako drži u zatočeništvu dupine i ostale morske sisavce iz porodice Cetacea protivno čl. 5. st. 2. t. 23. Zakona o zaštiti životinja.
U čl. 5. st. 2. t. 23. Zakona navodi se:
"Zabranjeno je:
23. držati u zatočeništvu dupine i ostale morske sisavce iz porodice Cetacea, osim u svrhu liječenja, oporavka i zbrinjavanja te kao službene životinje."

Područje kazna: