Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vođenje registra članova dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako vodeći registar članova fonda postupa protivno odredbi čl. 131. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 131. Zakona navodi se:

"Osoba koja vodi registar članova fonda dužna je kao poslovnu tajnu čuvati podatke o članovima fonda, broju udjela na osobnim računima članova fonda te uplatama, isplatama i prijenosima računa. Navedene podatke osoba koja vodi registar može priopćavati:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!