Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Verificirano godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavlja Agenciji verificirano godišnje izvješće do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu  sukladno čl. 79. st. 2. Zakona o zaštiti zraka.
U čl. 79. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: