Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Valuta osnovnog računa

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako kao kreditna institucija nudi ili ugovara osnovni račun u valuti koja nije službena valuta Republike Hrvatske protivno čl. 23. st. 3. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
U čl. 23. st. 3. Zakona navodi se:
"Osnovni račun mora biti u službenoj valuti Republike Hrvatske."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!