Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Valuta iznosa PDV-a na računu

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako u računu iznos PDV-a koji treba platiti nije iskazan u kunama sukladno čl. 81. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U čl. 81. Zakona navodi se:

"Iznosi na računima se iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu tečaja iz članka 36. stavka 2. ovoga Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!