Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vaganje proizvoda ribarstva prije prijevoza iz luke ili mjesta prekracaja (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako za prekrcaj s jednog ribarskog plovila EU-a na drugo, a prvi iskrcaj prekrcanih proizvoda ribarstva obavit će se u luci izvan Europske unije, proizvodi ribarstva se ne izvažu prije nego što se iz luke ili mjesta prekrcaja prevezu na drugu lokaciju protivno čl. 71. st. 1. Provedbene uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: