Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vađenje mineralnih sirovina (unutarnji red u Parku prirode Kopački rit)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako vadi mineralne sirovine (pijesak i dr.) i mijenja pejsaž, suprotno čl. 6. Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Kopački rit.
U čl. 6. Pravilnika navodi se:
"Na području Parka prirode dopušteno je vađenje mineralnih sirovina (pijeska, šljunka i dr.) uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje na temelju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!