Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uzorkovanje i obrada sastava procjednih i podzemnih voda te odlagališnih plinova (opasni otpad)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na odlagalištu opasnog otpada ne uzorkuje i obrađuje sastav procjednih i podzemnih voda te odlagališnih plinova suprotno čl. 32.  Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 32. Uredbe navodi se:
"Na odlagalištu opasnog otpada mora se uzorkovati i određivati sastav:
- procjedne vode iz sabirne jame četiri puta godišnje, 
- podzemne vode iz opažačkih bušotina dva puta godišnje, 

Područje kazna: