Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti za provedbu nemedicinskog ozračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako provodi nemedicinsko ozračenje osoba protivno propisanim uvjetima i/ili ne provodi propisane mjere zaštite osoba izloženih nemedicinskom ozračenju suprotno čl. 27.a Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 27.a Zakona navodi se: