Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti za daljnje delegiranje (alternativni investicijski fondovi)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba  ako kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, protivno odredbama čl. 66. st. 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 66. st. 2. Zakona navodi se:

"Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) UAIF se suglasio s daljnjim delegiranjem,