Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvid u isprave i podatke prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora cestovnog prometa i cesta

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne omogući utvrđivanje identiteta ili ne da na uvid zatražene isprave i podatke, kao i onemogući radnju uzimanja izjava od predstavnika nadziranih prekršitelja i svjedoka, sukladno čl. 17. st. 2. i 3. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta. 

U čl. 17. st. 2. i 3. Zakona navodi se:

"Osobe koje podliježu nadzoru ili su nazočne nadzoru dužne su na zahtjev inspektora dati takvu ispravu na uvid.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!