Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Usluge iznajmljivanja vozila (turističke usluge)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pruža usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), a nema najmanje jedan poslovni prostor sukladno č. 95. st. 3. t. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona) ili opći uvjeti o najmu vozila nisu stavljeni na raspolaganje putniku u pisanom obliku na hrvatskom i/ili engleskom jeziku suprotno čl. 95. st. 3. t. 3. i 6. Zakona.
U čl. 95. st. 3. t. 3 i 6. Zakona navodi se:

Područje kazna: