Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Upućivanje vozila na ispitivanje (inspekcija cestovnog prometa i cesta)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupi protivno ovlasti inspektora, suprotno čl. 27. st. 1., 2. i 3. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta. 

U čl. 27. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

"Inspektor je ovlašten, ako posumnja da vozilo ili pojedini propisani uređaji ugrađeni u vozilo ne ispunjavaju uvjete predviđene posebnim propisom, uputiti to vozilo na ispitivanje kod ovlaštene fizičke ili pravne osobe.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!