Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uporaba radiofrekvencijskog spektra (elektroničke komunikacije)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako upotrebljava radiofrekvencijski spektar protivno načinu ili uvjetima dodjele i uporabe utvrđenima u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra iz čl 81. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje; Zakona), ili u planovima dodjele radijskih frekvencija iz čl. 82. Zakona, ili u pravilniku iz čl. 82. st. 4. Zakona.
U čl. 81. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: