Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uporaba podataka državne izmjere i katastra nekretnina

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja izvode, ispise, preslike, dokumente, zračne snimke, kartografske i druge materijale dobivene na korištenje umnoži i da na korištenje trećim osobama, osim u svrhu u koju su izdani suprotno čl. 3. st. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
U čl. 3. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!