Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uporaba naziva EuVECA za fond koji nije osnovan na državnom području države članice (poduzetnički kapital)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF koji upravlja EuVECA-om ako upotrebljava naziv »EuVECA« za fond koji nije osnovan u skladu s čl. 3. t.(b) podt. (iii) Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala.

U čl. 3. t.(b) podt. (iii) Uredbe (EU) br. 345/2013 navodi se:

"Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Područje kazna: