Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uklanjanje ili oštećivanje oznake (kulturno dobro)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ukloni ili ošteti oznaku kojom je označeno kulturno dobro sukladno čl. 54. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobra.

U čl. 54. Zakona navodi se:

"Sva nepokretna kulturna dobra, kao i objekte u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (muzeji, arhivi, galerije i dr.) nadležno tijelo dužno je označiti posebnim oznakama koje propisuje ministar kulture."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: