Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Trgovanje udjelima AIF-a u državi članici domaćinu (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako u državi članici domaćinu profesionalnim ulagateljima nudi udjele AIF-a kojima upravlja protivno odredbama čl. 140. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 140. Zakona navodi se:

"UAIF iz Republike Hrvatske može u državi članici domaćinu profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a kojim upravlja, nakon što ispuni uvjete iz ovoga članka.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!