Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Tehnička interoperabilnost platnog sustava (prekogranična plaćanja)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Za prekršaj kaznit će se upravitelj platnog sustava za mala plaćanja koji posluje u eurima ako ne osigura tehničku interoperabilnost platnog sustava kojim upravlja u skladu s čl. 4. st. 2. Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009.
U čl. 4. st. 2. Uredbe (EU) br. 260/2012 navodi se:

Područje kazna: