Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za pogon i razgradnju nuklearnog postrojenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako počne ili prekine pogon nuklearnog postrojenja, počne ili završi razgradnju nuklearnog postrojenja bez prethodne suglasnosti ravnatelja Zavoda protivno čl. 18. st. 1. Zakonao radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 18. st. 1. Zakona navodi se:
"Prethodna suglasnost ravnatelja Zavoda mora se ishoditi za:
1. početak ili prekidanje pogona nuklearnog postrojenja

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!