Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pusti nuklearno postrojenje u pokusni rad bez suglasnosti ravnatelja Zavoda protivno čl. 17. st. 2. Zakona o  radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 17. st. 2. Zakona navodi se:
"Za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja potrebno je ishoditi suglasnost ravnatelja Zavoda."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!