Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako izvorima ionizirajućeg zračenja rukuju radnici koji nemaju posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja suprotno čl. 47. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 47. st. 1. Zakona navodi se:
"Radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!