Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na tržište vode koja ne udovoljava parametrima zdravstvene ispravnosti (voda za ljudsku potrošnju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavi na tržište vodu u boci ili drugoj ambalaži koja ne udovoljava parametrima zdravstvene ispravnosti propisanim pravilnikom iz čl. 10. st. 1.  podst. 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.
U čl. 10. st. 1.  podst. 1. Zakona navodi se:
"Ministar nadležan za zdravstvo pravilnicima propisuje:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: