Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na raspolaganje informacija u vezi s tekućim ili planiranim građevinskim radovima (elektroničke komunikacijske mreže)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u svojstvu mrežnog operatora ne stavi na raspolaganje osnovne informacije o građevinskim radovima operatoru javne komunikacijske mreže u skladu s odredbama čl. 8. st. 5. Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.
U čl. 8. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!