Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sadržaj informativnog prospekta obveznog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako informativni prospekt mirovinskog fonda ne sadrži podatke propisane odredbama čl. 185. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

U čl. 185. Zakona navodi se:

"Kada je depozitar delegirao poslove iz članka 172. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona na treće osobe, u informativnom prospektu mirovinskog fonda, u dijelu koji se odnosi na depozitara moraju se navesti i sljedeći podaci:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: