Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za provjeru dostavljenih podataka za određivanje varijabilnog iznosa naknade za koncesiju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u propisanom roku ne izvrši provjeru jesu li dostavljeni podaci za određivanje varijabilnog iznosa naknade za koncesiju suprotno čl. 82. st. 3. t. 2. Zakona o koncesijama.
U čl. 82. st. 3. t. 2. Zakona navodi se:
"U provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije dužan je osobito:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: