Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za dostavu mišljenja o ponudi za preuzimanje dioničkog društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 41. st. 5. Zakona o preuzimanju dioničkog društva bez odgode ne dostavi mišljenje o ponudi za preuzimanje Agenciji i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, najkasnije istog dana kada oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje.

U čl. 41. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!