Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za dostavu mišljenja o ponudi za preuzimanje dioničkog društva

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 41. st. 5. Zakona o preuzimanju dioničkog društva bez odgode ne dostavi mišljenje o ponudi za preuzimanje Agenciji i tržišnom operateru uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, najkasnije istog dana kada oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje.

U čl. 41. st. 5. Zakona navodi se: