Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pružanje bankovnih ili financijskih usluga od strane kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako obavlja djelatnosti protivno čl. 59. Zakona o kreditnim institucijama.

U čl. 59. Zakona navodi se:

''Kreditna institucija ne smije obavljati nijednu drugu djelatnost, osim pružanja bankovnih ili financijskih usluga za koje je dobila odobrenje nadležnog tijela te pomoćnih usluga.''

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: