Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prostor na odlagalištu opasnog otpada

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na odlagalištu opasnog otpada ne osigura prostor određen čl. 38. st. 1. Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.
U čl. 38. st. 1. Uredbe navodi se:
"Odlagalište opasnog otpada mora imati prostor za potrebe zaposlenih djelatnika, za obradu i čuvanje dokumentacije i čuvanje uzoraka i opreme."

Područje kazna: