Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Propisi o označivanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako označava, reklamira i prezentira hranu protivno čl. 12. st. 1. Zakona o hrani.

U čl. 12. st. 1. Zakona navodi se:

"U svrhu provedbe članka 16. Uredbe (EZ) br. 178/2002 ministar nadležan za poljoprivredu donosi propise o označivanju, reklamiranju i prezentiranju hrane te označivanju hranjivih vrijednosti hrane."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: