Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Proizvodnja prerađene hrane (poljoprivreda)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne postupa sukladno odredbama o proizvodnji prerađene hrane i hrane za životinje sukladno čl. 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91.

U čl. 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 navodi se:

"Opća pravila proizvodnje prerađene hrane

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: