Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Program osiguranja kvalitete (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura program osiguranja kvalitete i/ili njegovo provođenje suprotno čl. 33. st. 1. podst. 6. i čl. 46. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 6. Zakona navodis se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:
– program osiguranja kvalitete i njegovo provođenje."

U čl. 46. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!