Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Privola pretplatnika za spajanje poziva na internetske pozivne programe (elektroničke komunikacije)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako omogući spajanje poziva na internetske pozivne programe protivno čl. 49. st. 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
U čl. 49. st. 8. Zakona navodi se:
"Operatori javno dostupnih telefonskih usluga omogućit će spajanje poziva na internetske pozivne programe u skaldu sa stavkom 7. ovog članka nakon pribavljene prethodne privole pretplatnika."
U čl. 49. st. 7. Zakona navodi se:

Područje kazna: