Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Primanje i raspored na radno mjesto koje nije planirano (službenici i namještenici jlp samouprave)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pročelnik upravnog tijela odnosno osoba ovlaštena za donošenje rješenja sukladno odredbama čl. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ako primi osobu u službu i rasporedi na radno mjesto čije popunjavanje nije planirano u planu prijma u službu za tekuću godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja plana.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!