Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava promjena u provođenju odobrenog kliničkog ispitivanja veterinarsko-medicinskih proizvoda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupa protivno odredbi čl. 20. st. 1. Zakona o vetreinarsko-medicinskim proizvodima.

U čl. 20. st. 1. Zakona navodi se:

"Promjene u provođenju odobrenoga kliničkog ispitivanja koje je u tijeku, podnositelj zahtjeva za provođenje kliničkog ispitivanja obvezan je prijaviti nadležnom tijelu."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!