Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava plovidbene nesreće lučkoj kapetaniji (luke unutarnjih voda)

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 kuna kaznit će se osoba koja upravlja čamcem ako ne prijavi plovidbenu nesreću čamca u propisanom roku sukladno čl. 41.a st. 6. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

U čl. 41.a st. 6. Zakona navodi se:

"Voditelj čamca koji je pretrpio plovidbenu nesreću dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana prijaviti plovidbenu nesreću lučkoj kapetaniji koja će o tome sastaviti zapisnik."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: