Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Preuzimanje i isporuka proizvedenog duhana obrađivaču

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj proizvođač ako obrađivaču s kojim je sklopio ugovor o proizvodnji ne isporuči prema ugovoru proizvedeni duhan ili ga ne isporuči u ugovorenom roku sukladno čl. 17. Zakona o duhanu.

U čl. 17. Zakona navodi se:

"Sav duhan proizveden u skladu sa sklopljenim ugovorom s obrađivačem duhana mora biti isporučen i preuzet, i to: 

- nearomatični tipovi duhana (virginija, berlej) do 31. prosinca tekuće godine, 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: