Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prestanak djelovanja kao održavatelj tržišta (preuzimanje dioničkog društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 8. st. 8. Zakona o preuzimanju dioničkog društva održavatelj tržišta bez odgode ne obavijesti Agenciju da prestaje djelovati kao održavatelj tržišta u odnosu na određeno ciljno društvo.

U čl. 8. st. 8. Zakona navodi se:

"Kada održavatelj tržišta prestane djelovati kao održavatelj tržišta u odnosu na određeno ciljno društvo, obvezan je o istome bez odgode obavijestiti Agenciju."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!