Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prekogranično plaćanje bez priopćavanja IBAN-a i BIC-a

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga ako naplati korisniku platnih usluga dodatne naknade protivno čl. 4. st. 3. Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 kako je izmijenjen Uredbom (EU) br. 260/2012.
U čl. 4. st. 3. Uredbe (EZ) br. 924/2009 navodi se:

Područje kazna: